(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ครั้งที่ 2 จำนวน 160 ชุด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ครั้งที่ 2 จำนวน 160 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
18032024-A

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.