ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (PTCA balloon) ชนิด Non-Compliance Balloon Catheter จำนวน 500 เส้น

ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (PTCA balloon) ชนิด Non-Compliance Balloon Catheter จำนวน 500 เส้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
20240418_n_i_1_1

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.