ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
19062024-A

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.