รับบริจาค จากครอบครัวคุณยายมั่น กล้าหาญ จำนวนเงิน 100,000 บาท

รับบริจาค จากครอบครัวคุณยายมั่น กล้าหาญ จำนวนเงิน 100,000 บาท

มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลฯ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.