รับบริจาค จากคุณประเสริฐ คุณทรรศนีย์ ลิ้มกอบฤทธิ์ จำนวนเงิน 500,000 บาท

รับบริจาค จากคุณประเสริฐ คุณทรรศนีย์ ลิ้มกอบฤทธิ์

มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลฯ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.