รับบริจาค จากคุณพ่อปรีชา รุ่งเรืองด้วยบุญ บริจาคพัดลม จำนวน 20 ตัว

รับบริจาค จากคุณพ่อปรีชา รุ่งเรืองด้วยบุญ บริจาคพัดลม จำนวน 20 ตัว

บริจาคพัดลม จำนวน 20 ตัวโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.