รับบริจาค จากกำนันดิน  จันทร์สุวรรณ จำนวนเงิน 200,000 บาท

รับบริจาค จากกำนันดิน  จันทร์สุวรรณ จำนวนเงิน 200,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีนพ.อนุพันธ์ หวลบุตตา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.