รับบริจาค จากคุณบังอร คุณสุทธิมน ธนะสมบูรณ์กิจ

รับบริจาค จากคุณบังอร คุณสุทธิมน ธนะสมบูรณ์กิจ

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.