รับบริจาค จากคุณพรชัย พรคณาปราชญ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท

รับบริจาค จากคุณพรชัย พรคณาปราชญ์ ร่วมด้วยสโมสรโรตารีสะรรณิการ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท  โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.