รับบริจาค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน 2,410,000 บาท

รับบริจาค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเงิน 2,410,000 บาท

มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.