รับบริจาคเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

รับบริจาคเงินจากผู้ว่าราชกาจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ โดยน.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 7 ตุลาคมท 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.