รับบริจาค จากครอบครัวคุณพ่ออินทร์ คุณแม่ประดับ วงษ์พันธุ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

รับบริจาค จากครอบครัวคุณพ่ออินทร์ คุณแม่ประดับ วงษ์พันธุ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.