เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสาร : KPI-2563 Download

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปี 2563 รอบ 1 : Download

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2563 : Download

Performance Agreement PA 2563 : Download

ตก.1 รอบ 2 ปี 2562 : Download

แจ้งกำหนดการตรวจราขการ รอบ 1 ปี 63
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.