รับบริจาคจากสโมสรโรตารี่ป่าเลไลยก์ ที่นอนลมจำนวน 15 ชุด จำนวนเงิน 64,200 บาท

รับบริจาค จากสโมสรโรตารี่ป่าเลไลยก์ ที่นอนลมจำนวน 15 ชุด จำนวนเงิน 64,200 บาท

บริจาคที่นอนลมจำนวน 15 ชุด จำนวนเงิน 64,200 บาท  โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้กับทางกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.