รับบริจาค จากนางอุไรวรรณ มาแสงและครอบครัว จำนวนเงิน 100,000 บาท

รับบริจาค จากนางอุไรวรรณ มาแสงและครอบครัว จำนวนเงิน 100,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  โดยมี น.พ.วัชระ ตั้งศรีสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.