รับบริจาค จากนางอุไรวรรณ มาแสงและครอบครัว จำนวนเงิน 100,000 บาท

รับบริจาค จากนางอุไรวรรณ มาแสงและครอบครัว จำนวนเงิน 100,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  โดยมี น.พ.วัชระ ตั้งศรีสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.