รับบริจาค จากบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

รับบริจาค จากบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท  โดยมี นายแพทย์อนุพันธ์ หวลบุตตา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.