รับบริจาค จากคุณปรีชา คุณวรรณา จานทอง และคณะ บริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง

รับบริจาค จากคุณปรีชา คุณวรรณา จานทอง และคณะ

บริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.