รับบริจาค จากคุณเมธี เลขานุกิจ และครอบครัว จำนวนเงิน 20,000 บาท

รับบริจาค จากคุณเมธี เลขานุกิจ(ผู้พิพากษาอาวุโส) และครอบครัว

บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท  โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.