รับบริจาค จากสโมสรโรตารี สุพรรณิการ์ บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาและสารน้ำทางเส้นเลือด

รับบริจาค จากสโมสรโรตารี สุพรรณิการ์ บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาและสารน้ำทางเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง

บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาและสารน้ำทางเส้นเลือด จากสโมสรโรตารี สุพรรณิการ์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 50,000 บาท
โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.