องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินสนับสนุน โครงการปรับปรุงและจัดหาสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 3,316,586 บาท

รับบริจาค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 3,316,586 บาท เพื่อโครงการปรับปรุงและจัดหาสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ให้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เพื่อประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานต่อไป

โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.