รับบริจาค จากนายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ มูลค่า 350,000 บาท

รับบริจาคเครื่องวัดค่าบิลลิรูบิน จากนายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

บริจาคเครื่องวัดค่าบิลลิรูบิน มูลค่า 350,000 บาท  โดยมี พญ.ธัญญากร นันทิยกุล รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 4 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.