รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย

รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย

รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.