รับบริจาค จากคุณประยงค์ คุณทองดี จำเริญ มูลค่า 500,000 บาท

รับบริจาค จากคุณประยงค์ คุณทองดี จำเริญ มูลค่า 500,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทโดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.