แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (ปรับปรุงแผน มีนาคม2564)

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ2564 (ปรับปรุงแผน มีนาคม2564)

การจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้มีความสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยกลุ่มงาน..ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

เอกสารดาวโหลด >> Download

plan-64_update0364
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.