รับบริจาคเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจน จากบริษัทในเครือนำวิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับบริจาค จากบริษัทในเครือนำวิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่า 2,000,000 บาท

บริจาคเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจน เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทโดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.