ประชุมบริหารและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมบริหารและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

นำโดย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการบริการฯและเจ้าหน้าโรงพยาบาลส่วนต่างๆ เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 28 มกราคม 2564

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.