รับบริจาค จากคณะเพื่อนสุพรรณภูมิ สงวนหญิง(คุณประภัสสร เทพสุธา) มูลค่า 66,900 บาท

รับบริจาค จากคณะเพื่อนสุพรรณภูมิ สงวนหญิง(คุณประภัสสร เทพสุธา) มูลค่า 66,900 บาท บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 66,900 บาทโดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.