รับบริจาคเครื่องวัดความดันชนิดภายนอก จากคุณรัชชประภา คุณรัชชวิภา โพธิ์พิมลวัฒนะ มูลค่า 39,000 บาท

รับบริจาคเครื่องวัดความดันชนิดภายนอก จากคุณรัชชประภา คุณรัชชวิภา โพธิ์พิมลวัฒนะ มูลค่า 39,000 บาท

บริจาคเงินเครื่องวัดความดันชนิดภายนอกและปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมชั้นวาง เป็นจำนวนเงิน 39,000 บาทโดยมี นพ.จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.