รับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต จากษริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

รับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต จากษริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

รับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวน1ชุด ประกอบด้วย เปลบอร์ดจำนวน2อัน กระเป๋ายาจำนวน2ใบ และชุดเฝือกอ่อนจำนวน1ชุด โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.