อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง LAB เวชภัณฑ์ยา และวัณโรค

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง LAB เวชภัณฑ์ยา และวัณโรค

โดยมีกลุ่มงานเวชกรรมสังคม และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.