โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในงานประจำ (R2R) ทางคลินิก” ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในงานประจำ (R2R) ทางคลินิก” ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีกลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น5 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.