โครงการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ2564

โครงการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ2564

โดย..นพ.จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมด้วยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดทำกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.