รับบริจาครถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งจาก ครอบครัวพฤทธิอานันต์ จำนวน 5 คัน

รับบริจาครถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งจาก ครอบครัวพฤทธิอานันต์ จำนวน 5 คัน

รับบริจาครถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งจาก ครอบครัวพฤทธิอานันต์ จำนวน 5 คัน เพื่ออุทิศให้คุณแม่สวิง พฤทธิอานันต์ โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.