อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชื่อมโยงกลุ่มวัยและServicePlan เรื่อง IMC

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชื่อมโยงกลุ่มวัยและServicePlan เรื่อง IMC

โดย..กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆของโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.