ประชุม โครงการประกันคุณภาพงานบริการพยาบาลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุม โครงการประกันคุณภาพงานบริการพยาบาลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดโดย..กลุ่มการพยาบาล นำโดย พว.ปฤษณา เปล่งอารมณ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆของโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.