ปฐมนิเทศน์พยาบาลใหม่ในส่วนของนักเรียนทุนพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2564

ปฐมนิเทศน์พยาบาลใหม่ในส่วนของนักเรียนทุนพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2564

โดย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวและให้โอวาสในการทำงานใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พยาบาล ของโรงพยาบาลเข้าร่วมครั้งนี้
ณ ห้องขุนแผน ชั้น9 อาคารอำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2564

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.