กิจกรรมรณรงค์ฉัดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรมรณรงค์ฉัดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ให้บริการด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครั้งนี้
ณ อาคารโรคหัวใจ ชั้น3 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2564

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.