การประชุมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

นำโดย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.