ข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( มิถุนายน 2564)

ข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผลการพิจารณาคำขอจัดตั้ง ปรับระดับ และขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยกลุ่มงาน..ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

เอกสารดาวโหลด >> Download

Basic-information
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.