แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 (หมวดครุภัณฑ์และหมวดแผนงานโครงการ)

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 (หมวดครุภัณฑ์และหมวดแผนงานโครงการ)

การจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้มีความสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยกลุ่มงาน..ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

เอกสารดาวโหลด

แผนเงินบำรุง (แผนปฏิบัติการ) >> Download
แผนเงินบำรุง (แผนครุภัณฑ์) >> Download
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2565 >> Download

plan-2565-A
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.