รับบริจาคเงินจาก บริษัท ซีพี ออลล์ ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

รับบริจาคเงินจาก บริษัท ซีพี ออลล์ ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

มอบครุภัฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.