รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จากครอบครัวโพธสุธน ตระกูลโรจน์ และชมรมสตรีศรีประจันต์ จำนวน 2 เครื่อง

รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จากครอบครัวโพธสุธน ตระกูลโรจน์ และชมรมสตรีศรีประจันต์ จำนวน 2 เครื่อง

บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาทให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.