ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอแลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอแลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

18022022-2_1
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.