ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงจำนวน 32 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 32 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสาร : Download

09032565_m_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.