ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตงานผลิตภัณฑ์ไม้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตงานผลิตภัณฑ์ไม้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(ช)

เอกสาร : Download

31032565-1-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.