แผนเงินบำรุง (หมวดครุภัณฑ์) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 (เพิ่มเติม)

แผนเงินบำรุง (หมวดครุภัณฑ์) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 (เพิ่มเติม)

การจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้มีความสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยกลุ่มงาน..ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

เอกสารดาวโหลด (ร่าง) บันทึกครุภัณฑ์65 (เพิ่มเติม) >> Download
plan_added_17052022

เอกสารดาวโหลด ฟอร์มแผนเงินบำรุงปี2565 (เพิ่มเติม) >> Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.