ตารางคลินิกบริการ

 ให้บริการและตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป

 

วัน / เวลา08.00 - 12.0013.00 - 16.00
วันจันทร์-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
วันอังคาร-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
วันพุธ-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
วันพฤหัสบดี-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
วันศุกร์-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา
-ตรวจและถอนฟัน
-ทันตกรรมเฉพาะสาขา

 

การให้บริการคลินิกฝังเข็มเพื่อการรักษา

 โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
 ให้บริการเพื่อการรักษา
 บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.

 

บริการแพทย์แผนไทย

โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-16.00 น.
- นวดตัว
- นวดฝ่าเท้า
- นวดคลายเครียด
- ประคบ
- อบสมุนไพร

 

การให้บริการกายภาพ

โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.

ประกาศ จากคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เรื่องขอปรับการให้บริการผู้ป่วย
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19 )ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล

ขอเรียน ทุกท่าน รวมทั้งผู้ป่วยนัด ที่ต้องการเข้ารับบริการ ดังนี้
ให้โทรติดต่อ สอบถาม ก่อนมาเข้ารับบริการทุกครั้ง เวลา 8.30-15.30 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องการเข้ารับบริการ ต้องโทรเข้ามาติดต่อ ก่อนทุกครั้ง
* คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โทร 035514999 ต่อ 2121,2124
โทร วันจันทร์-พุธ
* คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย โทร 035514999 ต่อ 1112 ,4932
โทร วันจันทร์-ศุกร์

2. เรื่องการใช้สารสกัดกัญชา/ปรึกษาการใช้ยา โทร วันจันทร์-ศุกร์
* สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
โทร 035514999 ต่อ 2124 ,1106
* ตำรับยาแพทย์แผนไทย ที่มี "กัญชา" เป็นส่วนประกอบ
โทร 035514999 ต่อ 1112 ,4932

3.เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ โทร 035514999 ต่อ 1112 , 4932, 2121
โทร วันจันทร์-ศุกร์

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และหากสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.