งานพัสดุ

previous arrow
next arrow
Slider

 จัดซื้อ-จัดจ้าง / ร่าง(ประกาศ)  / ตารางแสดงวงเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

04/12/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 15000 รีม (รีมละ 500 แผ่น)
29/11/2566 ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem ประกอบด้วย ก้านสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless Stem) หัวสะโพกเทียม (Femoral Head) หัวไบโพล่าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cup)
28/11/2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
28/11/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ความละเอียดสูงพร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก พร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จำนวน 1 เครื่อง
28/11/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือดผ่านแผลเล็ก

1 37 38 39 40 41

1 37 38 39 40 41 43
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.