banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
11 กรกฎาคม 2565 (ยกเลิก) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long Stem
11 กรกฎาคม 2565 (ยกเลิก) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน short Stem
11 กรกฎาคม 2565 ประกาศประกวดราคา ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน 1 ชุด
11 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผู้ช่วยใช้กับกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบพื้นฐานความชัดสุง (ด้านข้างและฝั่งตรงข้าม)
11 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Limaprost 5 mcg tablet, 1 tablet เลข GPU:1052976
8 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
7 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง และชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ และเครื่องมือเพิ่มเติม
6 กรกฎาคม 2565 ประกาศประกวดราคา เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
6 กรกฎาคม 2565 ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
1 6 7 8 9 10 38

กิจกรรม