banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

26 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศประกวดราคา วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ
22 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำนวน 1 งาน
20 กรกฎาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง และชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม จำนวน 1 ชุด
20 กรกฎาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อ พร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock Plate) และสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล๊อก (Locking Screw) และไม่มีหัวล๊อก (Cortex Screw) จำนวน 1 รายการ
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 360 ชุด
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดขาเทียม จำนวน 4 รายการ
19 กรกฎาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ยานพหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
1 5 6 7 8 9 38

กิจกรรม